Bác Sĩ

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hương
– Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt năm 1986 tại Khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
– Nhận học vị Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Răng Hàm Mặt năm 2007 tại trường Đại Học Y Hà Nội
– Lĩnh vực chuyên sâu: Phục hình răng tháo lắp và cố định, chữa răng nội nha, phẫu thuật miệng.

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Phúc Anh Duy
– Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt năm 2015 tại trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
– Nhận học vị Thạc sĩ y học năm 2018 tại Khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
– Lĩnh vực chuyên sâu: Chỉnh nha, cấy ghép Implant, phục hình veneer sứ thẩm mỹ.